NYHEDER

GENERALFORSAMILING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler.

Onsdag d. 19. februar kl. 19.30

Dagsorden iflg. Vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før.

På valg er
Formand Morten Brandt (trækker sig, og ønsker ikke valg)
Næstformand Thomas Koldby (ønsker ikke genvalg)
Kasserer Louise Bertelsen (ønsker ikke genvalg)

KLUBBEN HAR DERFOR BRUG FOR NYE KRÆFTER.

Bestyrelsen for Vildbjerg KFUM Håndbold